You are here: NEWS arrow PROJECT INFORMATION
E-mail

ECGC Europeisk karriereveiledersertifisering


Sammenfatning

Prosjektet ble startet 1. November 2007 og det skal være ferdig i løpet av to år. Denne web-siden vil bli kontinuerlig oppdatert i denne perioden.

Begrunnelser for prosjektet:

1. Det eksisterer ikke utdanningstilbud for karriereveiledere i alle partnerlandene. De fleste tilbudene leder ikke til et offisielt godkjent sertifikat og de eksisterende sertifikatene er ikke internasjonalt sammenlignbare med hensyn til innhold, mål eller kvalitet.

2. Alle eksisterende sertifikater forutsetter studiedeltakelse med obligatorisk tilstedeværelse. Mange karriereveiledere benytter seg ikke av slike studier på grunn av finansielle eller reisemessige årsaker.

3. Det finnes ingen sertifiseringsordning for karriereveiledere som har ervervet nødvendig kompetanse gjennom mange års erfaring, men som ikke ønsker å gjennomføre et studium. Mange vil nok ønske å få et sertifikat på bakgrunn av uformell kompetanse.


Mål:

Målet med prosjektet er å utvikle et standardisert og internasjonalt overførbart sertifiseringssystem, et ECGC sertifikat, som anerkjenner formell og uformell kompetanse som karriereveileder på tilsvarende måte som de eksisterende studietilbudene. Erverving av et ECGC sertifikat krever ikke studiedeltakelse og kandidaten kan selv planlegge og gjennomføre sin forberedelse til den sertifiserende eksamen. ECGC eksamenen er basert på MEVOCs kompetansestandarder for karriereveiledere (www.mevoc.net).Partnerskapet:

Dette prosjektet bygger på resultatene av to tidligere prosjekter, MEVOC og IKT-FERDIGHETER FOR KARRIEREVEILEDERE. Derfor er hovedaktørene fra de prosjektene involvert i arbeidet med ECGC. I tillegg er det nye prosjektpartnere som vil delta i arbeidet og overføre produktene til nye land. Nye partnerland vil bli inkludert når det er behov for ECGC-produktene. 


Produktene som skal utvikles:

1. En standardisert ECGC eksamen med MEVOC standardene som plattform. Det innebærer eksamensoppgaver og sensorveiledning. Eksamenen skal tilbys til karriereveiledere og vil resultere i et offisielt anerkjent ECGC sertifikat.

2. En individuell og praksisorientert eksamen som bygger på MEVOC standardene

3. Et strategidokument med forslag om juridisk regulering av profesjonen ”karriereveileder” i europeiske land som ennå ikke har en slik godkjenningsordning, på basis av ordningen i Sveits. Dette innebærer at en må utarbeide en oversikt over de europeiske karriereveiledersystemene, noe som vil involvere myndigheter og eksperter fra målgruppa.

VI SKAL IKKE UTVIKLE ET NYTT STUDIUM!


Hensikt:

ECGC representerer et skritt mot målet for den europeiske strategi for livslang læring og for profesjonalisering av karriereveiledersektoren, både nasjonalt og internasjonalt.